Home

CMTC People


Photographs: May 2003, October 2008, June 2018

  Center Director

  Professor Sankar Das Sarma
 • Phone: (301) 405 6145
 • Office: 2208 John S. Toll Physics Building
 • Email: dassarma@umd.edu

  Center Members (Professors, Fellows, Research Scientists, and Research Assistants)

  Yahya Alavirad
 • Phone: (301) 405 7299
 • Office: 2113 John S. Toll Physics Building
 • Email: alavirad@umd.edu

  Andrew Allocca
  Tamoghna Barik
 • Phone: (301) 405 7299
 • Office: 2113 John S. Toll Physics Building
 • Email: tamoghna@umd.edu

  Professor Maissam Barkeshli
 • Phone: (301) 405 6156
 • Office: 2332 John S. Toll Physics Building
 • Email: maissam@umd.edu

  Lance Boyer
 • Phone: (301) 405 6054
 • Office: 2101 John S. Toll Physics Building
 • Email: lboyer@umd.edu

  Dr. Daniel Bulmash
 • Phone: (301) 405 0603
 • Office: 2103 John S. Toll Physics Building
 • Email: dbulmash@umd.edu

  Donovan Buterakos
 • Phone: (301) 405 6054
 • Office: 2101 John S. Toll Physics Building
 • Email: dbuterak@umd.edu

  Dr. William Cole
 • Phone: (301) 405 3078
 • Office: 2127 John S. Toll Physics Building
 • Email: wcole1@umd.edu

  Jon Curtis
  Professor Ted Einstein
 • Phone: (301) 405 6147
 • Office: 2310 John S. Toll Physics Building
 • Email: einstein@umd.edu

  Professor Victor Galitski
 • Phone: (301) 405 9878
 • Office: 2214 John S. Toll Physics Building
 • Email: galitski@umd.edu

  Cathy Gu
  Dr. Yi-Ting Hsu
 • Phone: (301) 405 2663
 • Office: 2125 John S. Toll Physics Building
 • Email: ythsu@umd.edu

  Dr. Tom Iadecola
 • Phone: (301) 405 6032
 • Office: 2108B John S. Toll Physics Building
 • Email: iadecola@umd.edu

  Yi-Hua Lai
  Ali Lavasani
 • Phone: (301) 405 7299
 • Office: 2113 John S. Toll Physics Building
 • Email: seyedali@umd.edu

  Dr. Junhyun Lee
 • Phone: (301) 405 6150
 • Office: 2123 John S. Toll Physics Building
 • Email: junhlee@umd.edu

  Dr. Yunxiang Liao
 • Phone: (301) 405 7268
 • Office: 2119 John S. Toll Physics Building
 • Email: liao@umd.edu

  Naren Manjunath
  Haining Pan
  Zach Raines
  Efim Rozenbaum
  Professor Jay Deep Sau
 • Phone: (301) 405 8463
 • Office: 2330 John S. Toll Physics Building
 • Email: jaydsau@umd.edu

  Subhayan Sahu
  Dr. Michael Schecter
 • Phone: (301) 405 3306
 • Office: 2104 John S. Toll Physics Building
 • Email: schecter@umd.edu

  Professor Brian Swingle
 • Phone: (301) 405 6149
 • Office: 2107 John S. Toll Physics Building
 • Email: bswingle@umd.edu

  Dr. Robert Throckmorton
 • Phone: (301) 405 7652
 • Office: 2121 John S. Toll Physics Building
 • Email: rthrockm@umd.edu

  DinhDuy Vu
  Huan-Kuang Wu
  Dr. Fengcheng Wu
 • Phone: (301) 314 1899
 • Office: 2105 John S. Toll Physics Building
 • Email: wufcheng@umd.edu

  Dr. Shenglong Xu
 • Phone: (301) 405 6031
 • Office: 2108A John S. Toll Physics Building
 • Email: slxu@umd.edu

  Professor Victor Yakovenko
 • Phone: (301) 405 6151
 • Office: 2115 John S. Toll Physics Building
 • Email: yakovenk@umd.edu

  Dr. Ruixing Zhang
 • Phone: (301) 405 7272
 • Office: 2102 John S. Toll Physics Building
 • Email: ruixing@umd.edu

  Center Visitors

  Professor Anibal Iucci (National University of La Plata - CONICET, Argentina)
 • Phone: (301) 405 6051
 • Office: 2220B John S. Toll Physics Building
 • Email:

  Former members of CMTC

  David Abergel

  Shaffique Adam

  Brandon Anderson

  Alex Archer

  Ryan Barnett

  Edwin Barnes

  John C. Biddle

  Lev Bishop

  Greg Boyd

  Philip Brydon

  Maria Jose Calderon

  Patcha Punyindu Chatraphorn

  Amitava Chattopadhyay

  Han-Dong Chen

  Meng Cheng

  Ching-Kai Chiu

  David Clarke

  Magdalena Constantin

  Dimi Culcer

  Lukasz Cywinski

  Chandan Dasgupta

  Changxue Deng

  Dong-Ling Deng

  Rogerio de Sousa

  Andrea Di Ciolo

  Maxim Dzero

  Dmitry Efimkin

  Jaroslav Fabian

  Adrian Feiguin

  Benjamin Fregoso

  Sriram Ganeshan

  Pallab Goswami

  Johannes Hofmann

  Ben Yu-Kuang Hu

  Xuedong Hu

  Yingyi Huang

  Hoi-Yin Hui

  Hilary Hurst

  Euyheon Hwang

  Alexei Kaminski

  Mehdi Kargarian

  Kostya Kechedzhi

  Aydin Cem Keser

  Jason Kestner

  Eam Khor

  Belita Koiller

  Pavel Krotkov

  Michael Levin

  Qi Li

  Qiuzi Li

  Weiran Li

  Xiao Li

  Xiaopeng Li

  Chien-Hung Lin

  Chun-Xiao Liu

  Xin Liu

  Xiong-Jun Liu

  Alejandro Lobos

  Roman Lutchyn

  Hongki Min

  Joe Mitchell

  Amit Nag

  Stefan Natu

  Cody Nave

  Nga Nguyen

  Kwon Park

  Sergey Pershoguba

  Mike Peterson

  Jed Pixley

  Stephen Powell

  Donald Priour

  Juraj Radic

  Diego Rainis

  Enrico Rossi

  Bitan Roy

  Vito Scarola

  Tigran Sedrakyan

  Rajdeep Sensarma

  F. Setiawan

  Yang Song

  Tudor Stanescu

  Valentin Stanev

  Kai Sun

  So Takei

  Sumanta Tewari

  Wang-Kong Tse

  Bin Wang

  Chenjie Wang

  Daw-wei Wang

  Xin (Sunny) Wang

  Justin Wilson

  Wayne Witzel

  Yang-Le Wu

  Shuo Yang

  Chuanwei Zhang

  Ying Zhang

  Qi Zhou

  Igor Zutic

  Vladimir Zyuzin